Privacy verklaring | Subudhuis Rotterdam

Deze privacy verklaring dient voor de verhuur van het Subudhuis Rotterdam, als basis voor het omgaan met de privacy en de gegevensverwerking van huurders.

Cookies

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, hiertoe hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De ip-adressen worden automatisch geanonimiseerd en wij delen geen gegevens met Google.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling.
  • Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van de verhuur.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Wij hanteren daarom de volgende bewaartermijn:

Persoonsgegevens – 7 kalenderjaren, ten behoeve van de Belastingdienst

Delen van gegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan en blijf dit ook doen.

Vragen

Vragen over deze privacy verklaring? Mail ons dan via steven.sorgdrager@tip.nl.